ผู้เขียน หัวข้อ: เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง ภาษาอังกฤษพร้อมแปล  (อ่าน 6426 ครั้ง)

ผจกบ.

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 764
  • ดูรายละเอียด
  • อีสานทอล์ก เว็บวาไรตี้ของคนอีสาน

เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง ภาษาอังกฤษพร้อมแปล คนแต่งคือ เด็กหญิงรูวัยดา ฮานาฟี ที่มาเพจเศรษฐกิจพอเพียง
เรียงความ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
Only three essays concerned two conditions.
In everyday life I use the philosophy of Sufficiency Economy in buying food is a food that is their own needs. Gainful Quality and cleanliness. Not a excessive eating. Do not eat anything that is not necessary. No benefits in accordance with the three criteria is the restraint loop 2 is not something luxury spending. Using existing value rationality is to use one for a reason. And think carefully. The immune system is. Prepared to cope with the effects to occur. Will receive immunity. Conditional knowledge is knowledge of what to do next. And should be considered in the decision to plan a lot more carefully. Moral terms. There is a need to strengthen the moral is. With honesty, hard work and patience. All these will lead to a balanced and sustainable economic and social life.
So when I choose a different product. I will consider the philosophy of sufficiency economy that His Majesty the word up in a tie. In order to have a product that will benefit the most.

ในชีวิตประจำวันหนูเลือกใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกซื้ออาหาร คือ เลือกซื้ออาหารที่เป็นความต้องการของตนเอง ได้รับประโยชน์ มีคุณภาพและมีความสะอาด ไม่เลือกกินอย่างฟุ่มเฟือย ไม่กินสิ่งที่ไม่จำเป็น ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขคือ ความพอประมาณ คือไม่ใช้จ่ายในสิ่งที่ฟุ่มเฟือย ใช้สิ่งที่มีอยู่ให้คุ้มค่า ความมีเหตุผล คือตัดสินใจใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมีเหตุผล และคิดอย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันคือ เตรียมตัวให้พร้อมต่อการรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จะทำให้ได้รับภูมิคุ้มกันที่ดี เงื่อนไขความรู้คือมีความรอบรู้ในสิ่งที่ทำไป และควรมีความรอบคอบในการตัดสินใจเพื่อวางแผนให้มีการระมัดระวังมากขึ้น เงื่อนไขคุณธรรม คือต้องเสริมสร้างการมีคุณธรรมคือ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันทำงานและมีความอดทน สิ่งต่างๆเหล่านี้จะนำไปสู่ ชีวิต เศรษฐกิจ สังคมสมดุล มั่นคงและ ยั่งยืน
ดังนั้นเมื่อหนูจะเลือกซื้อสินค้าชนิดต่างๆ หนูจะคำนึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำรัสขึ้นมาเสมอ เพื่อที่จะมีสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุด« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 06, 2013, 09:52:35 AM โดย ผจกบ. »

ผจกบ.

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 764
  • ดูรายละเอียด
  • อีสานทอล์ก เว็บวาไรตี้ของคนอีสาน
เรียงเศรษฐกิจพอเพียง ภาษาอังกฤษพร้อมแปล คนแต่งคือ จากเด็กหญิงชมภูนิกข์ ขันแก้ว โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ ที่มาเพจเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง 3ห่วง 2เงื่อนไข
Only three loop two conditions.
"Sufficiency Economy" is a philosophy that His Majesty the King Majesty guidance to civilian life has always been in Thailand for more than 25 years before the economic crisis. And later on he underscored the resolve to survive. And the existence of a stable and sustainable globalization and changes under different.
As I was in Thailand and one civilian. I saw the grace of God that brings out the philosophy of sufficiency economy of the His. My house is a house which is in the city to buy food and eat it on the market. I think his philosophy is to bring the application into the arable crops such as vegetables in tires to reduce the cost of the house was pretty one. Then I use 3 main loop application with two conditions. To my family. There is a lot more money. Less expense. And also have the skills to use them correctly.
Foundation of life. With sufficient economy.

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ในฐานะที่ดิฉันเป็นพสกนิกรชาวไทยคนหนึ่ง ก็ได้เล็งเห็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านจึงน้อมนำเอาปรัชญาเศรษกิจพอเพียงของพระองค์มาใช้ ซึ่งบ้านของดิฉันเป็นตึกแถวอยู่ในตัวเมืองเรื่องอาหารการกินก็ต้องซื้อในตลาด ดิฉันเลยคิดว่าจะนำเอาปรัชญาของพระองค์ท่านเรื่องการแบ่งที่ทำกินมาประยุกต์ใช้ เช่น การปลูกพืชผักสวนครัวในล้อรถยนต์ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในบ้านไปได้ส่วยหนึ่ง แล้วดิฉันก็ใช้หลัก3ห่วง2เงื่อนไขมาประยุกต์ด้วย ทำให้ครอบครัวของฉัน มีเงินเก็บมากขึ้น รายจ่ายน้อยลง และยังมีทักษะในการใช้เงินอย่างถูกวิธีอีกด้วย
สร้างรากฐานของชีวิต ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 06, 2013, 09:52:45 AM โดย ผจกบ. »

ผจกบ.

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 764
  • ดูรายละเอียด
  • อีสานทอล์ก เว็บวาไรตี้ของคนอีสาน
เรียงเศรษฐกิจพอเพียง ภาษาอังกฤษพร้อมแปล เจ้าของเรียงความ เด็กหญิงเบญญาภา แสนใจ
เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
Only three loop two conditions.
My modesty is not too high. And that too without hurting yourself and others. For example, we do not do things that should not be greedy.
Is that we know enough. Should not be longing for something, many times they are not happy.
The reason for me is that I am happy today that I want to do something I always thought that. Of what it is like. Of what it was like for us of what we are required to do so. I will always think of them as some of the things I wanted it as much as I can.
The immune system is a good in itself. My is that we prepare for the impact and changes that take place with regard to the possibility of a situation that is expected to occur in the future, both near and far. Plan and prepare themselves for the future of tomorrow.
Terms of knowledge. That is, if we have knowledge about various technical aspects related to the knowledge and wisdom to those considered to be linked. To engage in careful planning and a lot more practice.
Moral terms. What we think or want to do anything, that we have to live with the moral ethics. To strengthen the moral heavy with Ta. With honesty, perseverance, endurance and intelligence in life is greed. And do not be greedy.

ความพอประมาณ ของดิฉันคือ ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่นการที่เรามีสิ่งของอะไรแล้วไม่ควรที่จะต้องโลภสิ่งของนั้น
คือการที่เรารู้จักพอ ไม่ควรที่จะโหยหาอะไรให้มากมายมีเท่าที่ตนมีอยู่ก็มีความสุขแล้ว
ความมีเหตุผล สำหรับดิฉัน คือ ทุกวันนี้ดิฉันมีความสุขเวลาที่ดิฉันต้องการต้องการของอะไรสักอย่างดิฉันจะคิดอยู่เสมอว่า ของสิ่งนั้นมันสำคัญไหม ของสิ่งนั้นมันมีประโยชน์ต่อเราไหมของสิ่งนั้นมีความจำเป็นต่อเรารึป่าว ดิฉันจะคิดถึงสิ่งพวกนี้เสมอจนบางครั้งสิ่งที่ดิฉันอยากได้มากก็กลายเป็นไม่อยากได้
มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง ของดิฉันคือการที่เราเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล และวางแผนอนาคตของตัวเองไว้เตรียมพร้อมกับวันข้างหน้า
เงื่อนไขความรู้ คือว่าถ้าเรามีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน นั้น ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขึ้นปฏิบัติมากขึ้น
เงื่อนไขคุณธรรม การที่เราคิดที่จะทำอะไรหรืออยากได้อะไรสักอย่างนั้นเราต้องอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมด้วย ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตะหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตไม่โลภ และไม่ตระหนี่

ที่มา
https://www.facebook.com/pages/Sufficient-economy/242035545926453
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 06, 2013, 09:53:01 AM โดย ผจกบ. »

ผจกบ.

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 764
  • ดูรายละเอียด
  • อีสานทอล์ก เว็บวาไรตี้ของคนอีสาน
Re: เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ภาษาอังกฤษพร้อมแปล
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2013, 09:51:34 AM »
เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง ภาษาอังกฤษพร้อมแปล คนแต่งคือ เด็กหญิงพิมผกา พิพู ที่มาเพจเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง 3ห่วง 2เงื่อนไข
Only three loop two conditions.

Sufficient economy Philosophy at King's speech guidance. Life has always been to the people of Thailand for over 25 years, Thailand has taken an action in daily life throughout. I was the one who brought the sufficiency economy philosophy in everyday life. The third concern relates to two conditions which I have applied in everyday life. I have followed the principle of sufficiency economy with three loops two conditions intervened. I have used the principle of moderation, reasonableness and self-immunity system as well. Come to life. Makes it intolerable to me. Enough to live. Not hurting others. I also used two criteria to use in everyday life is. Terms of knowledge. And moral terms. Only way I've been taught that they should be knowledgeable about the technical aspects related to the knowledge and wisdom to those considered to be linked. To engage in the careful planning and execution. It is a condition of knowledge. Merit and should be used to strengthen the moral heavy with Ta. With honesty, perseverance, endurance and intelligence in life is greed. And do not be greedy. The moral condition. All I can say is that life is just a 3 second loop is used to treat conditions exist.

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่ชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ซึ่งชาวไทยได้นำมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันมาโดยตลอด ฉันก็เป็นอีกหนึ่งคนที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน และยังเกี่ยวข้องกับ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ซึ่งฉันได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ฉันได้ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยมี 3 ห่วง 2 เงื่อนไขเข้ามาสอดแทรก ฉันได้ใช้หลักของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง เข้ามาใช้ในชีวิต ทำให้ไม่เหลืออดเหลืออยาก อยู่อย่างพอมีพอกิน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และฉันยังได้ใช้ 2 เงื่อนไขเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันคือ เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้สอนได้ฉันได้รู้ว่าควรนำความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบ ที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขึ้นปฏิบัติ ซึ่งเป็นเงื่อนไขความรู้ และควรใช้คุณธรรมเพื่อที่จะเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตะหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตไม่โลภ และไม่ตระหนี่ ซึ่งเป็นเงื่อนไขคุณธรรม ทั้งหมดที่ฉันได้พูดมาเป็นการดำรงชีวิตที่อยู่อย่างพอเพียง ซึ่งมี 3 ห่วง 2 เงื่อนไขเข้าปฏิบัติใช้ในการดำรงชีวิต


ที่มา
https://www.facebook.com/pages/Sufficient-economy/242035545926453